Kungsholms baptistförsamling    har upphört

 

Efter 132 år har Kungsholms baptistförsamling upphört. Församlingens sista gudstjänst hölls den 18 juni.

Kyrkan är överlåten till Fridhemskyrkans församling som firar gudstjänst varje söndag och även under veckan inbjuder till gemenskap för vuxna och barn.

Baptistförsamlingen bildades 1885 av hundratalet unga människor. De ville bygga gemenskap tillsammans i staden dit de kommit från landsorten för att få arbete och skapa en framtid. Drömmen som bar dem var att i sin nya omgivning i ord och handling vittna om sin tro och bjuda människor till möten och sammankomster.

Först möttes man i hemmen och i lokaler man kunde hyra i kvarteren kring Hantverkargatan och Kronobergsparken. Gruppen som ville bilda församling fick stöd av första baptistförsamlingen i Stockholm som då hade omkring 2000 medlemmar och sin kyrka på Malmskillnadsgatan. De ville att församlingar skulle byggas på flera håll i staden och på två år bildades sex nya församlingar, en av dem var Kungsholms baptistförsamling som från början kallade sig Betaniaförsamlingen.

Efter mindre än tjugo år var församlingen beredd att bygga egen kyrka. Tomten inköptes och första spadtaget togs tidigt på året 1903. Redan samma höst kunde man fira gudstjänst i församlingssalen på nedre plan i kyrkbyggnaden. Ett år senare i maj 1904 invigdes Betaniakyrkan. Man firade en hel vecka med möten varje kväll och övriga församlingar i staden delade glädjen och deltog i de många sammankomsterna.

Under alla år har församlingen firat gudstjänst, samlat barn och unga till aktiviteter av olika slag, utövat social omsorg i närområdet i tider då arbetslöshet drabbade familjer eller då krig och kriser i omvärlden drev människor att flykt. Församlingen har sökt tyda sin samtids utmaningar och format mötesplatser för människor som sökt andlighet och läkande miljö. Varje tid har haft sitt sätt att vara församling, trogen det uppdrag man bejakade för 132 år sedan.

Församlingen växte fort de första perioderna och var störst 1918 med 576 medlemmar. Söndagsskolor skapades i nya områden och en tid var 800 barn inskrivna i församlingens söndagsskolor. Stora marscher med skaror av sjungande barn drog genom stadsdelen. Musiklivet har i församlingen varit vitalt med kör, musikförening, blåsorkester och mandolinorkester och en rad solister.

På senare år har församlingens medlemstal sjunkit och medelåldern ökat. Mot den bakgrunden har församlingen ställt frågan om framtid som församling. Efter ett antal års samtal och överväganden har insikten om begränsade resurser för fortsatt verksamhet lett till beslutet att överlåta kyrkan och upplösa församlingen.

Nu har detta skett. Kyrkan tillhör numera Fridhemskyrkan i samverkan med församlingen New Life. Försmlingens sista gudstjänst som var en tacksägelse- och högtidsgudstjänst firades den 18 juni.

Församlingens medlemmar söker sig till andra församlingar, flertalet till församlingar som är en del av Equmeniakyrkan.

Tack till grannar och vänner, till er som går förbi och minns . Tack för alla år av intresse och stöd. Må Guds välsignelse i nya dagar och tider vila över denna kyrka, dess liv och gemenskap och över Kungsholmen som varit denna församlings hembygd.

 

 

Fridhemskyrkans logga 2015 Fridhemskyrkan Bergsgatan 59A

Fridhemskyrkan

Verksamhet och program

se hemsida

http://www.fridhemskyrkan.com/

 

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2017-06-22

Kyrkan sedd från Kronobergsparken på sommaren

 

 

Bataniakyrkan Betaniakyrkan byggd år 1904

Kyrkobyggnaden 113 år

Kyrkans fasad mot Bergsgatan har stått oförändrad under alla år.

Från början var kyrkan den enda stora byggnaden i kvarteret vid sidan av en "Missionshydda" väster om kyrkan på sin tid. En del av "Missionshyddan" kan ses till höger bilden.

Fönsterpartier i den västra fasaden finns kvar men kan bara ses inifrån kyrkans kyrksal. De förbyggda fönsterpartierna är konstbelysta inne i västra fasadväggen. 

Från och med år 2016 har församlingen New Life övertagit kyrkan. Se Fridhemskyrkans verksamhet och program.